Archives

OMSAKTHI

OMSAKTHIYE PARASAKTHIYE!
OMSAKTHIYE ADHIPARASAKTHIYE!
OMSAKTHIYE MARUVOOR ARASIYE!
OMSAKTHIYE OM VINAYAGA!
OMSAKTHIYE OM KAMATCHIYE!
OMSAKTHIYE OM BANGARU KAMATCHIYE!

Advertisements